Киїнська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Адміністративна послуга 01433

Дата: 09.04.2024 10:59
Кількість переглядів: 17

        ЗАТВЕРДЖЕНО                        

        рішенням виконавчого комітету

        Киїнської сільської ради          

        від 15 листопада 2023 року № 642

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

01433

Рішення про продовження строку надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Киїнської сільської ради

Інформація про центр надання адміністративних послуг

1.

Місцезнаходження ЦНАП

ЦНАП:

15505, Чернігівська область, Чернігівський район, с. Киїнка, вул. Перемоги, 2-Б

 

Віддалені робочі місця ЦНАП:

15505, Чернігівська область, Чернігівський район, с. Трисвятська Слобода, вул. Волгоградська, 18а

2.

Інформація щодо режиму роботи ЦНАП

ЦНАП:

Понеділок,  вівторок з 8.00 до 16.00

Середа, четвер, п’ятниця  з  9.00  до 16.00

Субота з  9.00  до 12.00. 

Без  перерви  на  обід.

Вихідний день - неділя

 

ВРМ  с. Трисвятська Слобода:

Понеділок – п’ятниця:  з 8.00  до 17.00

Перерва  на  обід: з 13.00 до 14.00

Вихідні  дні - субота,  неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт ЦНАП

ЦНАП:

Тел. (0462) 68-02-08

Електронна пошта: cnap_kyinska_gromada@ukr.net

Веб-сайт: kyinska-gromada.gov.ua

 

ВРМ с. Трисвятська Слобода:

Електронна пошта: cnap_kyinska_gromada_vrm@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Житловий Кодекс Української РСР; Сімейний кодекс України; Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 769 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України».

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 № 422 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання».

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. № 582 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб».

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ   державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від   14.05.2004  №98  «Про затвердження форм щодо житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання»;

Наказ МОЗ № 778 від 27.10.2014 «Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань».

Наказ Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Держстату, Держкоммолодьспорттуризму від 15 листопада 2001 р. № 486/202/524/455/337 «Про затвердження Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги».

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Рішення виконавчого комітету міської ради від 03.07.2007 № 487 «Про формування та використання фонду житла для тимчасового проживання громадян».

Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.07.2008 № 537 «Про формування фонду житла для тимчасового проживання громадян», із змінами та доповненнями.

Рішення виконавчого комітету міської ради від 17.12.2019  № 1365 «Про заходи формування фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у м. Житомирі».

Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.01.2020  № 16 «Про включення жилих приміщень до фонду житла для тимчасового

проживання внутрішньо переміщених осіб у              м. Житомирі».

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

        Безоплатно надається внутрішньо переміщеній особі та членам її сім’ї, житлове приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання/перебування в межах території обслуговування районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських рад, в яких зазначені особи та члени їх сімей перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява*, яка підписується всіма повнолітніми членами сімї, які разом проживають (форма заяви додається).                          
До заяви додаються довідки датовані не пізніше ніж за місяць до дати подання заяви.

1) копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

У разі подання заяви уповноваженим представником внутрішньо переміщеної особи пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та копія довіреності;

2) копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);

3) акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) за наявності умов, визначених абзацом другим пункту 2 Порядку…, затвердженого Постаноою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. № 582;

4) копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

5) довідки про доходи заявника та всіх членів його сім’ї за попередні шість місяців;

6) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);

7) копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Підстави пріоритетності:

 Пріоритетність надання внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб визначається за кількістю балів, що набере внутрішньо переміщена особа/сім’я, за такою системою нарахування балів:

1) пріоритетні критерії (нараховуються на сім’ю за найвищим показником):

сім’ї з трьома і більше дітьми - 27 балів;

сім’ї з двома дітьми - 26 балів;

сім’ї з однією дитиною - 25 балів;

сім’ї, у складі яких є вагітні жінки, - 24 бали;

сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність, - 23 бали;

сім’ї, у складі яких є особи пенсійного віку, - 22 бали;

2) загальні критерії (нараховуються за наявності підстав):

- сім’ї з дітьми, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) під час проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, - 3 бали на сім’ю;

- сім’ї осіб, визначених абзацами четвертим - восьмимшістнадцятим - двадцять другим пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у складі яких є внутрішньо переміщені особи, - 2 бали на сім’ю;

- внутрішньо переміщені особи з числа осіб, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни, визначених у пунктах 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та члени їх сімей - 1 бал на особу;

- наявність у складі сім’ї дитини, якій надано статус постраждалої внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту, - 2 бали на кожну дитину;

- сім’ї з дітьми з інвалідністю - 3 бали на кожну дитину;

- багатодітні сім’ї - 2 бали на сім’ю;

- неповні сім’ї з дітьми, де мати чи батько виховують їх самостійно, - 2 бали сім’ю;

- сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи, - 2 бали на сім’ю;

- наявність у складі сім’ї осіб, які хворіють на рідкісні (орфанні) захворювання за переліком рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації та для яких існують визнані методи лікування, затверджені наказом МОЗ від 27 жовтня 2014 р. № 778, - 2 бали на сім’ю;

- особи з інвалідністю I та II групи з числа внутрішньо переміщених осіб - 2 бали на особу;

- сім’ї, у складі яких є особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 і 2 - 2 бали на сім’ю;

- сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців, розрахований уповноваженим органом відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Держстату, Держкоммолодьспорттуризму від 15 листопада 2001 р. № 486/202/524/455/3370, менший від прожиткового мінімуму на сім’ю в розрахунку на місяць та величини регіонального показника опосередкованої вартості наймання житла, - 3 бали на сім’ю;

- особи, нагороджені державними нагородами за безпосередню участь в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, - 1 бал за одну нагороду;

-сім’ї, які мають клопотання щодо потреби в забезпеченні тимчасовим житлом від підприємства, установи, організації в галузі науки, охорони здоров’я, освіти, культури та фізичної культури і спорту щодо спеціаліста з числа внутрішньо переміщених осіб, який є висококваліфікованим фахівцем у відповідній галузі, - 2 бали на сім’ю;

-особи, уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування з числа внутрішньо переміщених осіб, - 3 бали на особу.

Рішенням уповноваженого органу може бути затверджений перелік додаткових загальних критеріїв, загальна кількість балів за якими може становити не більше 20 балів на сім’ю.

Термін “сім’я” вживається у значенні, наведеному в статті 3 Сімейного кодексу України.

Продовження строку проживання у житлових приміщеннях з  фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

Житлові приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб безоплатно надаються внутрішньо переміщеним особам та членам їх сімей у тимчасове користування на строк до одного року з можливістю продовження на наступний строк у разі відсутності змін у їх статусі та якщо вони не набули іншого місця проживання.

Після закінчення встановленого строку тимчасового проживання та наявності змін, що спричинили внутрішнє переміщення, або обставин, що раніше існували, або з підстав дострокового припинення права на користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб внутрішньо переміщені особи зобов’язані звільнити надане житлове приміщення.

        Продовження строку проживання у житлових приміщеннях з фондів житла  для  тимчасового проживання  здійснюється  у  тому  ж  порядку,  що і надання цього житла. 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. Пакет документів подається до Центру надання адміністративних послуг суб’єктом звернення особисто  або  його законним представником.

2. Пакет документів подається до Центру надання адміністративних послуг суб’єктом звернення через засоби поштового звязку (рекомендованим листом з описом вкладення).

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

12.

Строк надання адміністративної послуги

30 календарних днів

(без врахування вимог ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ч. 4 ст. 10 Закону України «Про адміністративні послуги», графіку засідань комісії з формування та використання фонду житла для тимчасового проживання та виконавчого комітету міської ради).

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання суб’єктом звернення неповного пакета документів.

2 Виявлення обставин, які не були раніше відомі та могли вплинути на таке рішення.

 

14.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення (витяг) виконавчого комітету міської ради.

На підставі рішення про надання внутрішньо переміщеним особам і членам їх сімей житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб уповноваженим органом видається ордер на вселення в житлове приміщення за формою згідно з додатком 2.

 Ордер вручається внутрішньо переміщеній особі, на ім’я якої він виданий, або уповноваженому нею представнику на основі письмової довіреності, завіреної в установленому законом порядку.

 

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Суб’єктом звернення особисто або його законним представником, поштою (за вимогою суб’єкта звернення) у випадках передбачених чинним законодавством.

16.

Примітка

Форма заяви додається.

       

* При зверненні до адміністратора пред’являється паспорт суб’єкта звернення та довіреність, якщо заявник діє в інтересах іншої особи.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь