Киїнська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Про внесення змін до постанов КМУ № 106 від 7 лютого 2018 р. та № 565 від 22 травня 2019 р.

Дата: 12.06.2020 16:20
Кількість переглядів: 602

З метою інформування сільгоспвиробників та для використання у роботі друкуємо постанову КМУ 03 червня 2020 р. № 447 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств», якою вносяться зміни до постанови від 7 лютого 2018 р. № 106 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств» та постанову КМУ від 3 червня 2020 р. № 442 «Про внесення змін до Порядку надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», якою вносяться зміни до постанови від 22 травня 2019 р. № 565 «Про затвердження Порядку надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Також, надаємо контактні дані спеціалістів Департаменту розвитку економіки та сільського господарства Чернігівської облдержадміністрації відповідальних за напрямки державної підтримки по програмі 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників».

1. «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції»

Олексенко Віктор Іванович – начальник відділу тваринництва та аквакультури, тел. (0462) 67-79-16;

 

2. «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств»

Жук Василь Олексійович – начальник відділу аналізу АПК та розвитку сільських територій, тел. (0462) 77-89-45;

3. «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» та «Фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства»

Щербатий Олександр Анатолійович – начальник відділу землеробства, інженерно-технічного забезпечення, безпеки праці, тел. (0462) 67-74-15;

4. «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів»

Попова Людмила Петрівна – заступник начальника управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансово - кредитного забезпечення, тел. (0462) 67-56-94.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2020 р. № 442

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання сімейним фермерським
господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм
доплати на користь застрахованих осіб — членів/голови
сімейного фермерського господарства єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування

1. У пункті 1 слова “за програмою “Фінансова підтримка
фермерських господарств” замінити словами “за програмою “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників”.

2. У пункті 12:

1) в абзаці другому слова і цифри “за балансовим рахунком розділу рахунків 37 “Рахунки інших клієнтів та банків” замінити словами і цифрами “за балансовим рахунком 38 “Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків”;

2) в абзаці третьому слова “за програмою “Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств” замінити  словами “за програмою “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників”.

3. У пункті 19 слова “за програмою “Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств” замінити  словами “за програмою “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників”.

4. У тексті Порядку слова “Мінагрополітики” і “ДФС” замінити відповідно словами “Мінекономіки” та “ДПС”.

5. У тексті додатка 4 до Порядку слово “ДФС” замінити словом “ДПС”.

_____________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2020 р. № 447

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для надання фінансової
підтримки розвитку фермерських господарств

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників”, які спрямовуються на фінансову підтримку розвитку фермерських господарств (далі — бюджетні кошти).”.

2. Підпункт 2 пункту 3 викласти в такій редакції:

“2) сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу, до складу якого входять одне і більше фермерських господарств, які відповідають вимогам, зазначеним у підпункті 1 цього пункту, а інші — фізичні особи, у власності та/або користуванні кожної з яких перебувають землі сільськогосподарського призначення або тварини, ідентифіковані та зареєстровані відповідно до законодавства.”;

3. Абзац п’ятий пункту 4 викласти в такій редакції:

“які мають заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, а також за регіональними та місцевими програмами, Укрдержфондом;”.

4. У пункті 5:

1) абзац сьомий виключити;

2) доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом такого змісту:

“спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного напряму продуктивності фермерському господарству, у власності якого перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства.”.

У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;

3) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“За напрямами: часткова компенсація вартості насіння, часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, здешевлення кредитів, бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для фермерських господарств (крім новостворених) у 2020 році виплачується лише фінансова підтримка, не виплачена одержувачам у 2019 році з незалежних від них причин, у разі повторного подання ними до 1 вересня документів згідно з вимогами пунктів 7, 10, 11 і 112 цього Порядку.”.

5. Пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Фінансова підтримка надається за напрямами, визначеними абзацами другим — п’ятим та восьмим пункту 5 Порядку через уповноважені банки, що підписали з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва (далі — уповноважений банк).

Меморандум підписується з уповноваженими банками, відібраними відповідно до Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1231 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 39, ст. 1762; 2020 р., № 6, ст. 278).

Для отримання фінансової підтримки одержувачі подають уповноваженому банку заявку та підтвердні документи в паперовій або електронній формі, а саме:

копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”), або копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та список його членів, дійсний на дату подання заявки;

одну із таких форм відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою:

стосовно земель фермерського господарства як юридичної особи — для земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні фермерського господарства, або земельних ділянок, які перебувають у користуванні голови фермерського господарства, наданих йому із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства;

стосовно земель фермерського господарства, створеного без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”, — для земельних ділянок, які перебувають у власності та/або користуванні членів фермерського господарства;

копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства), а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, — копію фінансового звіту або податкову декларацію платника податку за останній звітний період;

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, в паперовій або електронній формі;

довідку, видану Укрдержфондом у довільній формі та чинну на дату подання заявки, про відсутність простроченої заборгованості.

Подаються оригінали та належним чином засвідчені копії документів.

Форми заявок для отримання фінансової підтримки визначаються Мінекономіки.”.

6. Пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (у розмірі 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10 000 гривень), надається на умовах та в порядку, визначених Мінекономіки.”.

7. У пункті 9:

1) абзац другий виключити;

2) абзац третій після слів “одержані у поточному році техніку та обладнання” доповнити словами і цифрами “(далі — компенсація вартості), а також у разі залучення кооперативом банківського кредиту на строк до одного року в уповноваженому банку у національній валюті під заставу техніки та обладнання, що придбавається, на умовах попередньої оплати кооперативом 30 відсотків вартості і податку на додану вартість (далі — компенсація кредиту)”;

3) абзаци четвертий — двадцять четвертий викласти в такій редакції:

“Кооператив може скористатися фінансовою підтримкою протягом бюджетного року кілька разів на загальну суму, яка не перевищує суми, визначеної абзацом третім цього пункту.

Для отримання фінансової підтримки кооператив до 1 жовтня подає до одного із уповноважених банків, крім документів, передбачених пунктом 6 цього Порядку, такі документи:

інформацію від Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин про власників і наявну кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я корів (кіз, овець) станом на 1 січня поточного року (щодо членів кооперативів, які провадять діяльність у галузі тваринництва);

інформацію з Державного реєстру потужностей операторів ринку про наявність відповідних потужностей (щодо членів кооперативів із заготівлі та переробки продукції бджільництва);

відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою для кооперативу (щодо членів кооперативів, які провадять діяльність у галузі рослинництва);

баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період за встановленою формою, а кооперативи, зареєстровані у поточному році, — копію фінансового звіту за останній звітний період, що передує поданню заявки, за встановленою формою;

копію договору з постачальником техніки та обладнання;

копію платіжного доручення (у разі компенсації кредиту — про сплату 30 відсотків вартості техніки та обладнання, у разі компенсації вартості — про оплату 100 відсотків їх вартості);

акт приймання-передачі техніки та/або обладнання;

копію видаткової накладної;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації).

Подаються оригінали та копії документів, засвідчені підписом уповноваженої особи кооперативу.

Уповноважені банки протягом 30 календарних днів формують:

реєстри кооперативів — одержувачів компенсації кредитів і щомісяця до 10 числа подають їх до Мінекономіки. Граничний строк подання реєстрів — 1 листопада;

реєстри кооперативів — одержувачів компенсації вартості техніки та обладнання і двічі на рік до 1 липня та до 1 листопада подають їх до Мінекономіки. Форми реєстрів визначає Мінекономіки.

Мінекономіки у межах бюджетних коштів за відповідним напрямом, на підставі наданих уповноваженими банками реєстрів одержувачів затверджує розподіл бюджетних коштів між уповноваженими банками та у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань протягом 15 робочих днів перераховує їх уповноваженим банкам:

у разі компенсації кредиту — щомісяця до 25 числа;

у разі компенсації вартості — до 1 серпня та до 10 грудня.

Уповноважені банки протягом трьох банківських днів з дати отримання коштів від Мінекономіки перераховують їх на поточні рахунки кооперативів та протягом двох робочих днів після перерахування інформують про це Мінекономіки.

Кооперативи-одержувачі протягом трьох років щороку до 15 квітня подають Мінекономіки інформацію про стан використання техніки та обладнання, придбаних із використанням бюджетних коштів, за формою, визначеною Мінекономіки.

У разі надання у користування третім особам або відчуження придбаних з державною підтримкою техніки та обладнання до закінчення трирічного строку їх експлуатації (в тому числі у зв’язку з ліквідацією, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) кооператив повертає використані бюджетні кошти і протягом трьох років від дати виявлення факту порушення позбавляється права на отримання фінансової підтримки.”;

4) абзаци двадцять п’ятий — двадцять дев’ятий виключити.

8. У пункті 10:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

“При цьому компенсація вартості техніки та обладнання надається за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою КПКВК 1201150 “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників”, у розмірі 25 відсотків вартості за напрямом “Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва”, а у розмірі 15 відсотків вартості — за напрямом “Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств.”;

2) абзац сьомий викласти в такій редакції:

“Уповноважений банк складає окрему інформацію про такі фермерські господарства і подає її Мінекономіки. Форму інформації затверджує Мінекономіки.”.

9. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

У разі коли одержувач у строки, визначені цим Порядком, подав належним чином оформлені заявку і підтвердні документи для отримання компенсації, уповноважений банк прийняв їх до виконання та здійснив перерахунки у листопаді 2019 року, а компенсація виплачена не в повному обсязі через незалежні від одержувача причини, компенсація виплачується за рахунок коштів, передбачених на наступний бюджетний період. Уповноважений банк складає окремий реєстр одержувачів компенсації і подає його до Мінекономіки. Форму реєстру затверджує Мінекономіки.”.

10. У пункті 111:

1) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) не надається фермерським господарствам, які мають прострочену заборгованість перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями за бюджетною програмою “Надання кредитів фермерським господарствам”.”.

У зв’язку з цим абзаци другий — сьомий вважати відповідно абзацами третім — восьмим;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі коли новостворені фермерські господарства у строки, визначені цим Порядком, подали належним чином оформлені заявку і підтвердні документи для отримання бюджетної субсидії, Укрдержфонд включив їх до зведених реєстрів одержувачів бюджетних субсидій у жовтні — листопаді 2019 року, а бюджетна субсидія не виплачена через незалежні від них причини, у 2020 році бюджетна субсидія виплачується їм пропорційно заявленим сумам, за умови повторного подання до 1 вересня документів згідно з вимогами цього пункту. Укрдержфонд складає окремий реєстр таких фермерських господарств і подає його до Мінекономіки. Форму реєстру затверджує Мінекономіки.”.

11. Пункт 112 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі коли фермерські господарства, зазначені в абзаці першому цього пункту, у строки, визначені цим Порядком, подали належним чином оформлені заявку і підтвердні документи для отримання бюджетної субсидії, Укрдержфонд включив їх до зведених реєстрів одержувачів бюджетних субсидій у жовтні — листопаді 2019 року, а бюджетна субсидія не виплачена через незалежні від них причини, бюджетна субсидія виплачується їм пропорційно заявленим сумам за рахунок коштів, передбачених на наступний бюджетний період. Укрдержфонд складає окремий реєстр таких одержувачів і подає його до Мінекономіки. Форму реєстру затверджує Мінекономіки.”.

12. Доповнити Порядок пунктом 113 такого змісту:

“113. Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного напряму продуктивності надається на безповоротній основі фермерському господарству, у власності якого перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства, за кожну наявну станом на 1 липня поточного року корову в розмірі 5 000 гривень але не більше 250 000 гривень (далі — дотація за утримання корів).

Для отримання дотації за утримання корів фермерські господарства до 1 жовтня (станом на 1 липня поточного року) подають до Мінекономіки, крім документів, передбачених у пункті 6 цього Порядку, за винятком абзацу одинадцятого пункту 6 цього Порядку, такі документи:

заявку;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

витяг з Єдиного державного реєстру тварин, виданий в установленому порядку.

За зверненням Мінекономіки Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин у триденний строк подає інформацію за кожним фермерським господарством про кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я корів станом на 1 липня поточного року.

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінекономіки та зареєстровані в системі електронного документообігу.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються фермерському господарству у п’ятиденний строк.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Комісія Мінекономіки до 25 жовтня поточного року на підставі поданих документів та інформації з Єдиного державного реєстру тварин визначає обсяг дотації за утримання корів за кожним фермерським господарством та формує реєстр фермерських господарств — одержувачів дотації за утримання корів. Положення про комісію, її склад, форми заявки та реєстру затверджує Мінекономіки.

Мінекономіки на підставі реєстру затверджує розподіл бюджетних коштів між фермерськими господарствами, пропорційно нарахованим сумам дотації за утримання корів, і у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань протягом 15 робочих днів але не пізніше 10 грудня поточного року спрямовує бюджетні кошти на їх рахунки, відкриті у банках.”.

13. У пункті 12 слова “третім, четвертим, шостим, восьмим” замінити словами “другим, третім, п’ятим, шостим, восьмим, дев’ятим та одинадцятим”.

14. У другому реченні пункту 13 слова “одержувач повертає отримані бюджетні кошти” замінити словами “чи встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів одержувач протягом місяця повертає їх до державного бюджету”.

15. У пункті 15 слова “в установленому законодавством порядку” замінити словами “відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами”.

16. Пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. Мінекономіки подає у тижневий строк після прийняття зведеної звітності Казначейством до Мінфіну інформацію про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання.”.

_____________________

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь