Киїнська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Служба у справах дітей Киїнської сільської ради

  Служба у справах дітей Киїнської сільської  ради (далі – Служба) є структурним підрозділом Киїнської сільської ради діє відповідно до Положення про Службу у справах дітей, затвердженого рішенням 7 сесії Киїнської сільської  ради 7 скликання від 15 квітня 2020 року, розробленого у відповідності до Закону України «Про органи і служби справах дітей та спеціальні установи для дітей», забезпечує виконання покладених на службу завдань на території Киїнської громади.

Служба підпорядкована голові Киїнської сільської  ради, а також підзвітна і підконтрольна виконавчому комітету та сесії Киїнської сільської ради.

 Юридична адреса: 15505, Чернігівська область, Чернігівський район, 

с. Трисвятська Слобода,  вул. Волгоградська, буд. 18А.

 Телефон: 0667806425
 Електронна пошта: ssdkuinka@ukr.net

 Начальник служби у справах дітей – Булах Оксана Вікторівна

Розклад  роботи:
Понеділок – четвер: з 8-00 до 17-00

п’ятниця : з 8-00 до 16-00
перерва : з 13-00 до 13-48

вихідний: субота, неділя

Основні завдання Служби:

 • веде облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без піклування батьків, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);
 • координує роботу органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності;
 • здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, патронатних сім`ях, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форм власності, які функціонують на території міста;
 • веде справи та координує діяльність стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;
 • готує та представляє на засіданні комісії з питань захисту прав дитини матеріали щодо батьків, які неналежним чином виконують обов’язки по вихованню та утриманню дітей, позбавлення громадян батьківських прав, відібрання дітей без позбавлення їх батьківських прав, поновлення громадян у батьківських правах, повернення батькам відібраних дітей,  визначення місця проживання дитини, спорів, пов’язаних з вихованням дітей, захистом майнових (житлових) прав дітей, зміною прізвища або реєстрацією народження дитини, надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі, надання згоди на проведення психіатричного огляду та госпіталізацію дитини до психіатричного закладу, направлення дитини на тимчасове утримання до дитячого закладу;
 • готує та подає суду письмові висновки щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, управління батьками майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним та інші висновки, передбачені чинним законодавством України;
 • готує проекти рішень виконкому щодо згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна (у т.ч. житла) та іншого майна, власником якого є дитина або право користування яким має дитина, направлення дітей в державні інтернатні установи, зміну прізвища дитини, реєстрацію дитини в органах ДРАЦС, надання дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, статусу, при втраті дитиною-сиротою та дитиною, позбавленою батьківського піклування, статусу, надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі, надання згоди на проведення психіатричного огляду та госпіталізацію дитини до психіатричного закладу, визначення порядку участі одного з батьків у вихованні дитини, призначення осіб опікунами/піклувальниками, звільнення від обов’язків опікуна /піклувальника, припинення опіки/піклування та інші, які стосуються захисту прав дітей;
 • здійснює діяльність, спрямовану на виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню дітьми правопорушень, а також діяльність та позитивний вплив на поведінку окремих дітей в сім’ї, на підприємстві, в установі чи організації незалежно від форм власності, за місцем проживання. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання правопорушенням;
 • забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;
 • вчиняє заходи щодо виявлення дітей, які залишились без піклування батьків, та вживає заходи щодо надання таким дітям статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, забезпечує захист їх особистих, майнових і житлових прав;
 • веде облік потенційних опікунів (піклувальників), прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів;
 • здійснює своєчасне внесення достовірної інформації в ЄІАС «Діти» щодо обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей потенційних опікунів, піклувальників, патронатних вихователів, прийомних батьків, батьків-вихователів; зняття з обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
 • здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції служби;
 • забезпечує формування, публікацію в засобах масової інформації;
 • надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів;
 • організовує проведення засідань, координаційних рад, міжвідомчих нарад та інших заходів з питань, які належать до компетенції служби;
 • забезпечує влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання: у дитячі будинки сімейного типу, прийомні, патронатні сім’ї, передачу під опіку, піклування, на усиновлення;
 • перевіряє стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форм власності;
 • перевіряє стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання;
 • перевіряє умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності (за повідомленнями);
 • представляє, в разі необхідності, інтереси дітей в судах;
 • розробляє і реалізовує власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
 • порушує перед органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей;
 • порушує клопотання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за невиконання ними обов’язків щодо виховання дітей та вчинення насильства в сім’ї;
 • узгоджує відрахування дітей із закладів освіти незалежно від їх форм власності;
 • здійснює інші повноваження, покладені на службу, відповідно до чинного законодавства.

 

Відвідали сім’ї з дітьми в Шестовиці

7 червня поточного року Службою у справах дітей Киїнської сільської ради спільно з фахівцем із соціальної роботи комунальної установи «Центру надання соціальних послуг» Михайло-Коцюбинської селищної ради та  представниками місцевої влади відвідані сім’ї в яких батьки не здійснюють належного догляду за дітьми, перевірені умови утримання та проживання дітей.

15:11:02 07.06.2024

Профілактичний рейд Служби у справах дітей

Проведення профілактичних рейдів – одна з форм роботи Служби у справах дітей, метою якої є здійснення контролю за батьками, які ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню та утриманню дітей, сприяння нормалізації соціально-психологічного клімату в родинах.

09:24:41 04.06.2024

Комісія з питань захисту прав дитини

29 травня начальником служби у справах дітей, Оксаною БУЛАХ проведене засідання Комісії з питань захисту прав дитини, на порядку денному розглядалось питанням неналежного виконання батьківських обов’язків матір’ю, наслідком чого є асоціальна поведінка її малолітньої дитини в школі та інших громадських місцях. Ніна ШОЛОХ, директор Киїнського ліцею ім. Костянтина Светенка, повідомила членам комісії, що занепокоєна поведінкою хлопчика та безвідповідальним відношенням батьків до його шкільного життя.

13:47:25 29.05.2024

Подарунки від ЮНІСЕФ

В Киїнській громаді відбулося вручення «Пакунків тепла» дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів/піклувальників за підтримки ЮНІСЕФ та ГО «Ліга соціальних працівників України».

14:13:24 24.05.2024

На контролі сім’ї з дітьми

11 січня поточного року Службою у справах дітей Киїнської сільської ради здійснений профілактичний рейд в селах Шестовиця та Павлівка.

10:47:41 12.01.2024

Готові підтримати і допомогти…

12 жовтня 2023 року Службою у справах дітей Киїнської сільської ради влаштована багатодітна родина, яка опинилась в складних життєвих обставинах в Чернігівський обласний центр соціально-психологічно допомоги, заклад тимчасового перебування громадян, які не спроможні подолати складні життєві обставини.

11:17:51 13.10.2023

Проведений рейд

12 жовтня поточного року Службою у справах дітей Киїнської сільської ради спільно з інспекторами сектору ювенальної превенції відділу поліції ЧРУП ГУНП проведений профілактичний рейд на території Киїнської громади.

10:39:52 13.10.2023

Готовність сімей з дітьми до осінньо-зимового періоду

      27 вересня поточного року, за дорученням сільського голови Киїнської сільської ради Андрія Головача проведене обстеження умов проживання сімей, що опинились в складних життєвих обставинах та сімей в яких виховуються діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування з метою готовності їх до осінньо-зимового періоду та опалювального сезону.

10:49:30 28.09.2023

Сім’ям з дітьми про торгівлю людьми!

30 червня, за сприянням начальника Служби у справах дітей Оксани Булах проведена зустріч представників громадської організації «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини» з сім’ями, які виховують дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах в селах Киїнка та Трисвятська Слобода.

11:32:00 03.07.2023

Посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дітей з багатодітної сім’ї

Згідно із Законом України «Про охорону дитинства» багатодітна сім’я - сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

14:59:05 07.04.2023

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь