Киїнська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Нормативні документи

Фото без опису

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 серпня 2022 р. № 918
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1294 від 18.11.2022
№ 300 від 15.03.2024}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 серпня 2022 р. № 918

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції” (далі - бюджетні кошти), що надаються з метою забезпечення безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення рівня продовольчої безпеки та економічної стійкості України.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Український державний фонд підтримки фермерських господарств (далі - Укрдержфонд) та його регіональні відділення.

3. Отримувачами бюджетних коштів є фермерські господарства та інші виробники сільськогосподарської продукції (далі - отримувачі).

4. Для отримання бюджетних коштів відомості про отримувача, визначені переліком відомостей Державного аграрного реєстру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 573 “Про функціонування Державного аграрного реєстру” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 46, ст. 2869), повинні бути внесені до Державного аграрного реєстру.

{Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ № 300 від 15.03.2024}

Отримувач повинен мати у власності та/або користуванні від одного до ста двадцяти гектарів земель сільськогосподарського призначення або мати у власності від трьох до ста голів великої рогатої худоби (корів) чи від п’яти до п’ятисот голів маточного поголів’я кіз та/або овець, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства.

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 300 від 15.03.2024}

У разі коли земельна ділянка, що перебуває у власності/оренді отримувача, передана ним у користування іншій особі на підставі договору оренди чи суборенди, право на отримання бюджетних коштів на один гектар земель сільськогосподарського призначення має лише орендар/суборендар.

5. Бюджетні кошти надаються для надання підтримки за такими напрямами:

бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності;

спеціальна бюджетна дотація для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності;

спеціальна бюджетна дотація для утримання маточного поголів’я кіз та/або овець;

окрема бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності на територіях, на яких завершено ведення бойових дій, та на територіях, тимчасову окупацію яких завершено.

До територій, визначених абзацом п’ятим цього пункту, належать території, включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, зокрема території:

можливих бойових дій;

активних бойових дій (для яких визначена дата завершення бойових дій);

активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (для яких визначена дата завершення бойових дій);

тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України (для яких визначена дата завершення тимчасової окупації).

Право на підтримку за напрямом, визначеним абзацом п’ятим цього пункту, мають отримувачі, що перебувають та ведуть господарську діяльність на територіях, визначених абзацами шостим - десятим цього пункту.

Отримувачі, які мають право на підтримку за напрямом, визначеним абзацом п’ятим цього пункту, також мають право одночасно скористатися підтримкою за одним із напрямів, визначених абзацами третімчетвертим цього пункту.

Отримувачі, не визначені абзацом одинадцятим цього пункту, мають право скористатися одноразово підтримкою лише за одним із напрямів, визначених абзацами другим - четвертим цього пункту.

Розподіл бюджетних коштів за напрямами, передбаченими цим пунктом, затверджується Мінагрополітики.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 300 від 15.03.2024}

5-1. Бюджетні кошти надаються для покриття понесених отримувачами витрат на проведення польових робіт, оплату спожитої електроенергії та ветеринарних послуг, придбання паливно-мастильних матеріалів, засобів захисту рослин, ветеринарних препаратів, кормів, насіння, добрив, утримання корів, маточного поголів’я овець та/або кіз.

{Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 300 від 15.03.2024}

6. Заявка на отримання бюджетних коштів подається через особистий електронний кабінет до Державного аграрного реєстру отримувачами:

громадянами України, юридичними особами, засновниками яких є виключно фізичні особи - громадяни України; 

стосовно яких не застосовуються судові процедури банкрутства (неплатоспроможності), передбачені Кодексом України з процедур банкрутства, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;

які не притягалися до кримінальної відповідальності та/або не мають незняту чи непогашену судимість, та/або не перебувають в розшуку;

до яких не застосовувалися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України “Про санкції”;

які станом на дату подання заявки фактично не перебувають та не провадять свою господарську діяльність на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації;

{Абзац шостий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 300 від 15.03.2024}

які не мають заборгованості перед бюджетом;

які не провадять господарську діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь;

керівники та/або бенефіціарні власники яких не включені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

На заявку накладається електронний підпис отримувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (далі - електронний підпис).

{Абзац десятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 300 від 15.03.2024}

Форму заявки затверджує Мінагрополітики з урахуванням вимог статті 40 Закону України “Про адміністративну процедуру”.

{Абзац одинадцятий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 300 від 15.03.2024}

Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться у заявці, несе отримувач.

Внесені отримувачем банківські реквізити для перерахування сум підтримки фіксуються в Державному аграрному реєстрі на момент підписання заявки.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 300 від 15.03.2024}

Одночасно з поданням заявки отримувач підписує договір з Укрдержфондом про надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції шляхом накладання електронного підпису на заяву про приєднання до договору.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 300 від 15.03.2024}

У договорі обов’язково зазначаються обрані з переліку, визначеного пунктом 5-1 цього Порядку, напрями витрат, на покриття яких використовуються кошти, невиконання або неналежне виконання яких є підставою для повернення отримувачем отриманих коштів.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 300 від 15.03.2024}

7. Бюджетні кошти надаються отримувачам у вигляді:

бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності - у розмірі 4000 гривень на 1 гектар;

спеціальної бюджетної дотації для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності на кожну корову, яка перебуває у власності отримувача, ідентифікована та зареєстрована відповідно до законодавства станом на дату подання заявки, - у розмірі 7000 гривень на одну корову;

спеціальної бюджетної дотації для утримання маточного поголів’я кіз та/або овець на кожну голову, яка перебуває у власності отримувача, ідентифікована та зареєстрована відповідно до законодавства станом на дату подання заявки, - у розмірі 2000 гривень на одну голову кіз та/або овець;

окремої бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності на територіях, визначених абзацом п’ятим пункту 5 цього Порядку, - у розмірі 8000 гривень на 1 гектар.

Заявка на отримання бюджетних коштів подається програмними засобами ведення Державного аграрного реєстру після оприлюднення у Державному аграрному реєстрі оголошення про початок прийому заявок з 1 травня по 30 червня поточного бюджетного періоду.

Заявка реєструється відповідно до вимог статті 42 Закону України “Про адміністративну процедуру”.

У разі невідповідності заявки встановленій формі або надання неповної інформації посадова особа Укрдержфонду, яка розглядає заявки, приймає рішення про залишення заявки без руху відповідно до статті 43 Закону України “Про адміністративну процедуру”.

За напрямами, визначеними абзацами другим та п’ятим цього пункту, отримувачем разом із заявкою програмними засобами ведення Державного аграрного реєстру вносяться відомості про площі посівів сільськогосподарських культур та насаджень плодово-ягідних культур, хмелю і винограду.

Укрдержфонд протягом десяти робочих днів з дня надходження заявки перевіряє подані заявки та відомості про отримувача, які містяться в Державному аграрному реєстрі, на відповідність вимогам цього Порядку, визначає обсяг бюджетних коштів за кожним отримувачем в межах бюджетних асигнувань.

Укрдержфонд за допомогою програмних засобів ведення Державного аграрного реєстру повідомляє отримувачу про погодження із зазначенням обсягу підтримки або відмову у погодженні поданої заявки із зазначенням причин відмови.

Протягом семи календарних днів з дати погодження заявки Укрдержфондом із зазначенням обсягу підтримки отримувач підписує додаток до договору з Укрдержфондом шляхом накладання електронного підпису.

Укрдержфонд до 20 липня програмними засобами ведення Державного аграрного реєстру формує переліки отримувачів у розрізі напрямів про нарахування сум бюджетних коштів з урахуванням черговості подання заявок та подає їх Мінагрополітики.

Отримувач самостійно відстежує опрацювання своєї заявки через особистий електронний кабінет Державного аграрного реєстру та своєчасно реагує на повідомлення у ньому щодо здійснення всіх необхідних дій для руху заявки, усунення недоліків та її затвердження.

Мінагрополітики з дати надходження від Укрдержфонду переліків отримувачів про нарахування сум бюджетних коштів у розрізі напрямів протягом семи робочих днів затверджує розподіл бюджетних коштів за кожним отримувачем в межах бюджетних асигнувань, про що робить відмітку в Державному аграрному реєстрі та спрямовує їх до Укрдержфонду.

Укрдержфонд протягом семи робочих днів з дати отримання коштів від Мінагрополітики перераховує їх з рахунка, відкритого в Казначействі, на рахунки отримувачів, зазначені у заявці, на підставі переліків отримувачів про нарахування сум бюджетних коштів у розрізі напрямів, про що інформує Мінагрополітики. Інші підтвердні документи до органів Казначейства не подаються.

У разі повернення органами Казначейства бюджетних коштів через невірно зазначені отримувачем банківські реквізити поточного рахунка отримувач у дводенний строк після надходження відповідного повідомлення від Укрдержфонду має підписати заяву про внесення змін у банківські реквізити програмними засобами ведення Державного аграрного реєстру шляхом накладання електронного підпису.

Укрдержфонд щомісяця формує перелік отримувачів, з якими розірвано договори, та подає його програмними засобами ведення Державного аграрного реєстру до Мінагрополітики. Такі переліки є підставою для внесення Мінагрополітики відповідних змін до розподілу бюджетних коштів за кожним отримувачем.

У разі надходження до Державного аграрного реєстру заявок на суму, що відповідає обсягу бюджетних коштів за окремим напрямом, визначеним пунктом 5 цього Порядку, подання заявок припиняється, про що оприлюднюється оголошення у Державному аграрному реєстрі.

У разі наявності залишку бюджетних коштів або надходження додаткових бюджетних коштів у поточному бюджетному періоді для фінансування напрямів, визначених абзацами другим - п’ятим пункту 5 цього Порядку, у Державному аграрному реєстрі оприлюднюється нове оголошення про початок та кінець прийому заявок.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 300 від 15.03.2024}

8. Укрдержфонд надсилає до 15 січня наступного бюджетного періоду до Мінагрополітики узагальнену інформацію про використання коштів за напрямами, визначеними пунктом 5 цього Порядку.

9. Сума бюджетних коштів, що надаються протягом одного бюджетного періоду отримувачам та пов’язаним із ними особам у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України за напрямами, передбаченими пунктом 5 цього Порядку, не може перевищувати 10 тис. розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

10. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого в установленому законодавством порядку.

11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація та облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в порядку, встановленому законодавством.

12. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, та проведення операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Мінагрополітики після закінчення бюджетного періоду подає Мінфіну інформацію про стан виконання результативних показників із результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання у визначені законодавством строки.

14. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь