Киїнська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Конкурс

Дата: 17.01.2022 12:25
Кількість переглядів: 265

Додаток 2

до розпорядження сільського голови

від 17.01.202202-к/тр

 

Повідомлення про оголошення конкурсу

на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

Киїнської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», розпорядження сільського голови Киїнської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області від 17.01.2022 №02-к/тр «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування», Киїнська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Киїнської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області.

 

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад:

 • завідувача сектору з організації публічних закупівель (1 вакансія);
 • завідувача сектору архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства (1 вакансія);
 • спеціаліста–юрисконсульта відділу загальної та організаційної роботи (1 вакансія).

Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Киїнської сільської ради такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі (Додаток);
 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками (автобіографія, завірена копія трудової книжки);
 • копії документів про освіту (диплом та додаток), підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копію паспорта громадянина України (всі сторінки);
 • копію реєстраційної картки платника податків;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • дві фотокартки розміром 4х6;
 • подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

 

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантних посад:

1. Завідувач сектору з організації публічних закупівель (1 вакансія):

- громадянство України;

- вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування, на керівних посадах державної служби, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

- знання та практика застосування нормативно-правових актів України, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування та питання професійного спрямування;

- вільне володіння державною мовою;

- володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel), знання сучасних технологій, вміння користуватись оргтехнікою, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

2. Завідувач сектору архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства (1 вакансія):

- громадянство України;

- вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- стаж роботи за фахом на керівних посадах на службі в органах місцевого самоврядування, на керівних посадах державної служби підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

- знання та практика застосування нормативно-правових актів України, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування та питання професійного спрямування;

- вільне володіння державною мовою;

- володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel), знання сучасних технологій, вміння користуватись оргтехнікою, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

3. Спеціаліст-юрисконсульт відділу загальної та організаційної роботи

(1 вакансія):

- громадянство України

- вища освіта не нижче ступеня бакалавра;

- без вимог до стажу роботи;

- знання та практика застосування нормативно-правових актів України, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування та питання професійного спрямування;

- вільне володіння державною мовою;

- володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel), знання сучасних технологій, вміння користуватись оргтехнікою, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень, тощо надається за адресою: с. Киїнка, вул. Перемоги, 30, Чернігівського району Чернігівської області, телефон для довідок (0462) 68-22-66.

 

Згідно з чинним порядком щодо заміщення вакантних посад державних службовців, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

- визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених законами.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Киїнської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області за адресою: с. Киїнка, вул. Перемоги, 30, Чернігівського району Чернігівської області.

 

зразок заяви

 

                                                                       

                                                                                   Додаток 

                                                                        Голові конкурсної комісії

                                                                        Киїнської сільської ради

                                                                        ____________________________

 

                                                                        ____________________________

                                                                        (П.І.Б. кандидата в родовому відмінку)

                                                                        який(а) проживає за адресою:

                                                                        __________________________ 

                                                                        тел._______________________

 

 

ЗАЯВА

          Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування______________________

__________________________________________________________________ Киїнської сільської ради. 

          Ознайомлений(а) із встановленими ст. 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» обмеженнями, пов'язаними з прийняттям на службу в  органи місцевого самоврядування та проходженням служби.  

До заяви додаю наступні документи:

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

4._________________________________________________________________

5._________________________________________________________________

6._________________________________________________________________

7._________________________________________________________________

8._________________________________________________________________

 

«_____»___________20___року     ______________      _____________________

     підпис                                  /ПІБ/                                   

                                                                                                     Додаток 3

до розпорядження сільського голови

від 17.01.2022 №02-к/тр

 

Перелік питань на перевірку та оцінку знань, законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадових осіб місцевого самоврядування

 

1. Питання з урахуванням специфіки функціональних повноважень завідувача сектору з організації публічних закупівель

1. Поняття Замовника в розумінні закону «Про публічні закупівлі».

2. Сфера застосування Закону «Про публічні закупівлі».

3. Планування закупівель та інші передумови здійснення закупівель.

4. Принципи здійснення публічних закупівель та недискримінація учасників.

5. Оприлюднення інформації про закупівлю.

6.Організація закупівельної діяльності замовника.

7. Електронна система закупівель.

8. Процедури закупівлі.

9. Спрощені закупівлі.

10. Договір про закупівлю.

11. Кваліфікаційні критерії процедури закупівлі.

12. Переговорна процедура закупівлі.

13. Орган оскарження та порядок оскарження процедур закупівлі.

14. Відкриті торги.

15. Тендерна документація та внесення змін до неї.

16. Розкриття тендерних пропозицій/пропозицій

17. Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся.

18. Оприлюднення інформації про закупівлю.

19. Електронний аукціон.

20. Звіт про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель.

 

2. Питання з урахуванням специфіки функціональних повноважень завідувача сектору архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства.

1. Об'єкти містобудування та суб'єкти містобудування.

2. Планування і забудова територій.

3. Визначення термінів (будівництво, генеральна схема планування території України, генеральний план населеного пункту, детальний план території, замовник, інженер-консультант, інженер-консультант, лінії регулювання забудови).

4. Основні вимоги до містобудівної діяльності. Законодавство України про містобудування.

5. Органи, що здійснюють управління у сфері містобудівної діяльності, архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

6. Зміст державного регулювання у сфері містобудування.

7. Що належить до компетенції органу місцевого самоврядування в сфері  містобудування?

8. Основні вимоги щодо оформлення дозволів на будівництво об’єктів містобудування.

9. Державний контроль у сфері містобудування.

10. Відповідальність за порушення містобудівного законодавства.

11. Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів.

12. Правила забудови територій.

13. Генеральний план населеного пункту.

14. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки.

15. Вихідні дані для проектування об'єкта будівництва.

16. Розроблення та затвердження проекту об'єкта архітектури.

17. Система благоустрою населених пунктів.

18. Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.

19. Що належить до містобудівної документації?

20. Правила благоустрою. Основні поняття.

 

3. Питання з урахуванням специфіки функціональних повноважень спеціаліста-юрисконсульта відділу загальної та організаційної роботи.

1. Укладення, зміна і розірвання договорів.

2. Договір оренди землі (ст.13-19 Закону України «Про оренду землі»).

3. Види відпусток та їх тривалість.

4. Форма і зміст позовної заяви.

5. Пред’явлення позову.

6. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування.

7. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам (ст. 121 Земельного Кодексу України).

8. Тривалість основної щорічної відпустки посадових осіб місцевого самоврядування, додаткові відпустки за стаж служби в органах місцевого самоврядування.

9. Органи опіки та піклування: повноваження, склад.

10. Представництво в судовому процесі.

11. Адміністративна комісія при виконавчому комітеті міської ради: повноваження, склад, діяльність.

12. Надання житлових приміщень: види житлових приміщень, порядок надання.

13. Порядок звернення до суду (загальної юрисдикції та господарського).

14. Виконання місцевих бюджетів (ст.78 Бюджетного Кодексу України).

15. Розгляд звернень, скарг та пропозицій громадян.

 

Головний спеціаліст

з питань кадрової роботи                                                                  Зоя БРЕГИДА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь