Киїнська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Дата: 31.08.2022 16:23
Кількість переглядів: 257

                                                                                                                                          Додаток 3

                                                                                                                       до Порядку передачі документації

                                                                                                                      для надання висновку з оцінки впливу

                                                                                                              на довкілля та фінансування оцінки впливу на

                                                                                                                   довкілля

                                                                                      202111108890

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність Реконструкція пісколовок, первинних та вторинних відстійників (включаючи будівництво системи доочистки від фосфатів) каналізаційних очисних споруд м. Чернігова. Місце провадження планованої діяльності: в межах існуючих каналізаційних очисних споруд за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Гущин вул. Колективна, 58. Існуючі пісколовки підлягають заміні на нову аеровану піско-жировловлювальну установку з системою промивки піску. Гнучку роботу буде забезпечено завдяки розділенню загального об’єму на 4 незалежні повздовжні камери для піску та жиру з витратою на вході 1250 л/с, кількість камер - 4, довжина - 25,0 м , площа поперечного перерізу- 4,18 м2 , корисний об’єм 419,2 м2 . Передбачається реконструкція мулоскребів та мулосмоків, із будівництвом нових насосних станцій видалення осаду та мулу. Передбачено будівництво двох нових вторинних відстійників та системи доочистки від фосфатів. Після проведення реконструкції буде впроваджена технологія одночасного видалення піску та жиру. Два первинних відстійника буде частково реконструйовано і встановлено нове механічне й електричне обладнання. На гребнях стін відстійників і доріжках мулошкребів передбачаються бетонні роботи. Обидва відстійники обладнано засобами для видалення первинного мулу, піни й плавучих речовин. Кількість резервуарів відстійників - 2, внутрішній діаметр - 2х30,0 м, корисний об’єм одного резервуара - 2400 м3 . Придатні до використання існуючі резервуари вторинних відстійників буде обладнано впускними барабанами, мулошкребами, випускними каналами з зубчатими водозливами. Відбір мулу відбувається самопливно. Стан відстійників і камер є прийнятним, тоді як на гребнях стін необхідно провести роботи з відновлення. Все існуюче механічне та електричне обладнання споруд підлягає заміні на нове. Тип 1: Кількість резервуарів - 2, внутрішній діаметр - 28,0 м, корисний об’єм одного резервуара - 2270 м3 . Тип 2: Кількість резервуарів - 2, внутрішній діаметр - 30,0 м, корисний об’єм одного резервуара - 2610 м3 . Тип 3: Кількість резервуарів - 2, внутрішній діаметр - 30,0 м, корисний об’єм одного резервуара - 3052 м 3 . Відстійники планується обладнати засобами для видалення надлишкового мулу. Існуюча система надлишкового і зворотного мулу не має належного керування. (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання Комунальне підприємство «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради. Код ЄДРПОУ 03358222. Юридична адреса:14017, м. Чернігів, вул. Жабинського, 15. Контактний телефон: +38 (0462) 941-301, info@water.cn.ua. (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Поштова адреса: 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, контактна особа – заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна. тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50; e-mail: OVD@mepr.gov.ua. (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурнобудівельною інспекцію України (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (нормативний документ, що передбачає його видачу) Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»).

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період. Громадські слухання (перші) відбудуться __________________________________________________________________________________________ (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) Громадські слухання (другі) відбудуться __________________________________________ (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Поштова адреса: 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, контактна особа – заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна. тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50; e-mail: OVD@mepr.gov.ua. (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Поштова адреса: 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, контактна особа – заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна. тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50; e-mail: OVD@mepr.gov.ua. (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 687 аркушах. (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними – З 23.08.2022 р. на дошці оголошень КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради за адресою: м. Чернігів, вул. Жабинського, 15. Контактна особа: інженер виробничо-технічного відділу Гелькіна Альона Сергіївна, тел. (0462) 941-327, e-mail: info@water.cn.ua. – З 26.08.2022 р. на дошці оголошення Киїнської об’єднаної територіальної громади за адресою: 15505, Чернігівська обл., Чернігівський район, с. Киїнка, вул. Перемоги, буд.30. Контактна особа: Секретар виконавчого комітету (керуючий справами) Киїнської сільської ради, Винник Юрій Валерійович, телефон:+38(0462) 68 02 31, e-mail: kuinka_silrada@ukr.net. (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь