Киїнська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІВНІЧ БУДРЕСУРС»

Дата: 21.12.2023 12:09
Кількість переглядів: 174

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ПІВНІЧ БУДРЕСУРС»
код ЄДРПОУ 43595409

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

14001, Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Індустріальна, буд. 11 E-mail: pivnichbudresyrs&.gmail.сот тел. +38(095)-272-72-91

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*. Планована діяльність, її характеристика.

Видобування піску на Жавинському родовищі, що знаходиться у руслі р. Десна, між селами Шестовиця та Жавинка, в адміністративних межах Чернігівського району Чернігівської області.

Технічна альтернатива 1.

Жавинське родовище перебуває в сприятливих гідрологічних та гідрогеологічних умовах щодо його розробки. Видобування корисної копалини відбуватиметься гідромеханічним способом за допомогою плавучого земснаряду з навантаженням на баржу: земснарядами типу ЛС-27 із землесосом ГРУ-2000/63 (або аналоги). Видобутий пісок частково складується на плавучі засоби транспортування - несамохідні плоскодонні баржі БП-67 та БП- 71 вантажопідйомністю відповідно 1000 і 750 т, або на тимчасову карту намиву (склад піску), що розташовується на березі р. Десна на північ та південь від родовища.

Технічна альтернатива 2.

Видобування корисної копалини (піску) прийнятий механізований спосіб розробки. Ведення добувних робіт передбачається екскаватором драглайном. Видобутий пісок складується на майданчику. Для планування та завантаження складованого піску в самоскиди використовується бульдозер та екскаватор.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Жавинське родовище знаходиться в руслі р. Десна, між селами Шестовиця та Жавинка,

в адміністративних межах Чернігівського району Чернігівської області.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Територіальна альтернатива не розглядається, об’єкт існуючий.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Вплив на соціальне середовище носить позитивний ефект. Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у створенні робочих місць для населення, яке проживає в межах

 

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

 

 

адміністративного району, сплаті податків в місцеві бюджети. Видобувна галузь дає можливість передбачити розподіл коштів між бюджетами різних рівнів і напрямків. Планована діяльність дозволить продовжити забезпечення будівельної галузі та керамічної промисловості України якісною сировиною.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

ТОВ "‘ПІВНІЧ БУДРЕСУРС” має спеціальний дозвіл на користування надрами № 5159 від 07.04.2021 на геологічне вивчення піску в якості будівельної сировини. Запаси затверджені станом на 01.08.22р. в кількості: балансові С1+С2 - 6090 тис. м3, умовно балансові Сг - 181 тис. м3 згідно протоколу ДКЗ №5501 від 29.08.2022р.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1:

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з вимогами законодавства України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарно-гігієнічних нормативів, радіаційного контролю тощо.

щодо технічної альтернативи 2 аналогічні технічній альтернативі І.

щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання меж санітарно-захисної зони СЗЗ та стану шумового режиму згідно Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальні альтернативи не розглядаються, об’єкт існуючий.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1

Добувні роботи будуть проводитись одним добувним уступом. Враховуючи умови розробки родовища, гірничо-капітальні роботи, що пов’язані з підготовкою родовища до наступної експлуатації, не передбачається. При розробці родовища всі заходи з інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних умов будуть розроблятися з урахуванням результатів інженерно-геологічного вишукування та наявної інфраструктури. Після повного закінчення видобутку корисної копалини на ділянці створюється вироблений простір, який повністю обводнений, тому додаткові заходи по рекультивації земель не передбачаються.

щодо технічної альтернативи 2

 • аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2

 • не розглядається.
 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1

Геологічне середовище. Порушення земної поверхні в процесі проведення гірничих виробок за площею і глибиною залягання затверджених запасів.

Водне середовище. Можливість замутненості шарів води біля робочих засобів гідромеханізації, носить тимчасовий характер.

Повітряне середовище. Викиди забруднюючих речовин під час роботи гірничодобувного обладнання при проведенні видобувних робіт.

Шумове забруднення. Пов’язане з роботою гірничодобувного обладнання . Рослинний і тваринний світ. Тимчасове збіднення флори та фауни.

 

 

Ландшафт. Зміни ландшафту та необхідність проведення рекультивації земель не передбачаються.

Клімат та мікроклімат. Видобуток і транспортування піску

щодо технічної альтернативи 2

- аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальних альтернатив 1, 2.

Територіальні альтернативи не розглядаються, об’єкт існуючий.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно ч.З п.11 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля ”.

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає. Транскордонний вплив відсутній.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» №2O59-VH1 від 29 травня 2017 року.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обгрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом

 

 

щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб- сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності буде висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю, відділу оцінки впливу на довкілля. Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35, м. Київ, 03035. Електронна адреса: OVD@mepr.gov.ua, тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50. Контактна особа: Грицак О.А.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь