A A A K K K
для людей із порушенням зору
Киїнська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Адміністративна послуга 01217

Дата: 27.03.2024 11:17
Кількість переглядів: 38

                                                                                             

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                    рішення виконавчого комітету

                                                                                    Киїнської сільської ради

                                                                                    від 15 листопада 2023 року № 642

                   

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

01217

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ ДО 14 РОКІВ

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Киїнської сільської ради

                      Інформація про центр надання адміністративної послуги

 1.

Місцезнаходження ЦНАП:

Центральний офіс ЦНАП:

15505, Чернігівська область, Чернігівський район,                с. Киїнка, вул. Перемоги, 2-Б

 

Віддалені робочі місця ЦНАП:

15505, Чернігівська область, Чернігівський район,               с. Трисвятська Слобода, вул. Волгоградська, 18а

 2.

Інформація щодо режиму роботи ЦНАП

Центральний офіс ЦНАП:

Понеділок,  вівторок з 8.00 до 16.00

Середа, четвер, п’ятниця  з  9.00  до 16.00

Субота з  9.00  до 12.00. 

Без  перерви  на  обід.

Вихідний день - неділя

 

ВРМ  с. Трисвятська Слобода:

Понеділок – п’ятниця:  з 8.00  до 17.00

Перерва  на  обід: з 13.00 до 14.00

Вихідні  дні - субота,  неділя

 3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт:

ЦНАП

Центральний офіс ЦНАП:

Тел. (0462) 68-02-08

Електронна пошта: cnap_kyinska_gromada@ukr.net

 

Веб-сайт: kyinska-gromada.gov.ua

 

ВРМ с. Трисвятська Слобода:

Електронна пошта: cnap_kyinska_gromada_vrm@ukr.net

         Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 4.

Закони України

Закон України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні" ст.9.

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012

 № 5203-VІ.

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV зі змінами від 10.12.2015.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР

 5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 28.12.2020 №1364 "Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі" п. 2-10

Постанова КМУ від 02.03.2016 №207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" пункти 18-24

Постанова КМУ від 24.12.2019 №1113 "Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту “check”

                                     Умови отримання адміністративної послуги

 6.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява законного представника.

 7.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них.

Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає:

1) заяву за формами відповідно до постанови КМУ від 02.03.2016 № 207;

2) документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про народження.

3)квитанцію про сплату адміністративного збору на одного з батьків (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);

4) заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 11 постанови КМУ від 02.03.2016 № 207 (у разі здійснення реєстрації місця проживання  одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

У разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань для реєстрації місця проживання особи додатково подається письмова згода відповідного іпотекодержателя або довірчого власника.

 8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги з оформлення реєстрації місця проживання/перебування звертається до  центру надання адміністративних послуг відповідно до місця проживання. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена органом реєстрації з одночасним зняттям з попереднього місця проживання.

 9.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга платна.

                                                            У разі платності:

                                                            

9.1.

 

Нормативно-правові акти, на підставі яких  стягується плата

 

Ст. 111 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV зі змінами від 10.12.2015.

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012

 № 5203-VІ;

9.2.

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу

Адміністративний збір – 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, - у разі звернення особи протягом тридцяти календарних днів після зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання та прибуття до нового місця проживання.

Адміністративний збір – 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, - у разі звернення особи з порушенням встановленого строку.

Оплата наданої послуги здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.

9.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Плата за надання інших адміністративних послуг

ГУК у Чернігівській об./тг с.Киїнка

22012500

ЄДРПОУ: 37972475

Казначейство України (адмін.податки).

МФО:899998

р/р: UA958999980334179879000025701

 10.

Строк надання адміністративної послуги

В день подання особою документів.

 

 

 11.

 Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.                         

Орган реєстрації відмовляє в реєстрації/знятті із зареєстрованого місця проживання, якщо:

-особа не подала необхідних документів або інформації;

-у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані  документи є недійсними;

-звернулася особа, яка не досягла 14 років.

Рішення про відмову в реєстрації/знятті із зареєстрованого місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію/зняття із зареєстрованого місця проживання підстав відмови. Зазначена заява повертається особі або її представнику.

 12.

 Результат надання адміністративної послуги                

Здійснення реєстрації місця проживання (видача довідки установленого

зразка про реєстрацію місця проживання дітям до 16 років та громадянам, які

мають паспорт громадянина України у формі картки.)

 13.

Способи отримання відповіді (результату)

Звернення до центру надання адміністративних послуг  особисто або через уповноважену особу.

 14.

Примітка

У разі звернення особи для реєстрації місця проживання більше, чим через 30 календарних днів після зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання та прибуття до нового місця проживання, до неї застосовуються заходи адміністративного впливу відповідно до статті 197 КУпАП (санкція –  попередження або накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

За бажанням батьків чи одного з них документи, передбачені  для реєстрації місця проживання дитини, можуть бути подані органам державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини. Органи державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, направляють зазначені документи органам реєстрації для реєстрації місця проживання новонародженої дитини.

Реєстрація    місця    проживання    новонародженої    дитини здійснюється  також  на  підставі направлених органами соціального захисту  населення даних, що зазначив законний представник, з яким постійно  проживає  дитина,  у  заяві про призначення допомоги при народженні дитини.

 

                                                                                                                     Органу реєстрації

 

                                                                                                                                 ____________________________________________

                                                                                                              (найменування органу реєстрації)

                                                                                                                                 ____________________________________________

                                                                                                                                 ____________________________________________

                                                                                                                                 (прізвище, ім’я та по батькові представника, дата

                                                                                                                                 ____________________________________________

                                                                                                                                   і місце народження, громадянство/підданство)

 

                                                                                              

ЗАЯВА

про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини

 

Прошу зареєструвати місце проживання малолітньої дитини

прізвище _____________________________________________________________________________

ім’я _________________________________________________________________________________

по батькові ___________________________________________________________________________

дата і місце народження ________________________________________________________________

громадянство/підданство _______________________________________________________________

за адресою ___________________________________________________________________________

(адреса житла або адреса (місцезнаходження) спеціалізованої соціальної

________________________________________________________________________________________________________

установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або військової частини,

________________________________________________________________________________________________________

за якою реєструється місце проживання)

адреса реєстрації місця проживання на дату звернення (попереднього місця проживання) ______________________________________________________________________________________________

(адреса житла

_________________________________________________________________________________________________________

або адреса (місцезнаходження) спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування

_________________________________________________________________________________________________________

та соціального захисту або військової частини, назва іншої країни, звідки прибув)

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* ______________________________________________________________________________________

Свідоцтво про народження (подається при реєстрації місця проживання дітей до 16 років) ______________________________________________________________________________________________

(серія, номер, дата видачі, найменування органу,

_________________________________________________________________________________________________________

який його видав)

Документ, що посвідчує особу законного представника/представника

за довіреністю ________________________________________________________________________________

(вид, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав,

_________________________________________________________________________________________________________

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*)

______________________________________________________________________________________________

_____ ________________ 20 __ р. ___________________

                                                                                     (підпис)

До заяви додаю: квитанцію про сплату адміністративного збору.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Підстава для реєстрації місця проживання малолітньої дитини -

                                              документи, що підтверджують (необхідне заповнити)

 

1. Право на проживання в житлі (зазначені документи подаються в разі реєстрації малолітньої дитини не за адресою батьків/законних представників) _____________________________________________________________________________________________

(вид документа, що посвідчує особу, серія, номер, дата видачі,

________________________________________________________________________________________________________

найменування органу, який його видав)

2. Перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (заповнюється у разі реєстрації за адресою відповідної установи/закладу) ______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(реквізити документів, що підтверджують право на перебування у спеціалізованій соціальній

_________________________________________________________________________________________________________

установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту)

Я, _____________________________________________________________________________, який є законним

(прізвище, ім’я та по батькові)

представником

___________________________________________________________________, даю згоду на реєстрацію місця

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

її проживання (за наявності в особи двох або більше законних представників реєстрація місця проживання здійснюється за згодою інших законних представників).

 

Службові відмітки

Заяву прийняв, наявність та правильність необхідних документів перевірив ______________________________________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище та ініціали особи, що прийняла документи)

М.П. _____ ___________ 20 ___ р.

 

У реєстрації місця проживання відмовлено _____ _________________ 20 __ р. ______________________________________________________________________________________________

(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище та ініціали працівника,

_________________________________________________________________________________________________________

що прийняв рішення)

_________________________________________________________________________________________________________

(зазначаються підстави, визначені пунктом 11 Правил реєстрації місця проживання)

 

Місце проживання зареєстровано _____ ___________________ 20 ___ р. ______________________________________________________________________________________________

(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище

_________________________________________________________________________________________________________

та ініціали працівника, що здійснив реєстрацію)

__________

         * Для осіб, яким оформлено паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру.

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 665 від 3« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь