Киїнська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Адміністративна послуга 00037

Дата: 27.03.2024 11:26
Кількість переглядів: 30

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

00037

ЗНЯТТЯ ОСОБИ ІЗ ЗАДЕКЛАРОВАНОГО/ЗАРЕЄСТРОВАНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ (ПЕРЕБУВАННЯ)

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Киїнської сільської ради

                      Інформація про центр надання адміністративної послуги

 1.

Місцезнаходження ЦНАП:

Центральний офіс ЦНАП:

15505, Чернігівська область, Чернігівський район,                с. Киїнка, вул. Перемоги, 2-Б

 

Віддалені робочі місця ЦНАП:

15505, Чернігівська область, Чернігівський район,               с. Трисвятська Слобода, вул. Волгоградська, 18а

 2.

Інформація щодо режиму роботи ЦНАП

Центральний офіс ЦНАП:

Понеділок,  вівторок з 8.00 до 16.00

Середа, четвер, п’ятниця  з  9.00  до 16.00

Субота з  9.00  до 12.00. 

Без  перерви  на  обід.

Вихідний день - неділя

 

ВРМ  с. Трисвятська Слобода:

Понеділок – п’ятниця:  з 8.00  до 17.00

Перерва  на  обід: з 13.00 до 14.00

Вихідні  дні - субота,  неділя

 3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт:

ЦНАП

Центральний офіс ЦНАП:

Тел. (0462) 68-02-08

Електронна пошта: cnap_kyinska_gromada@ukr.net

 

Веб-сайт: kyinska-gromada.gov.ua

 

ВРМ с. Трисвятська Слобода:

Електронна пошта: cnap_kyinska_gromada_vrm@ukr.net

         Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 4.

Закони України

1. Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» ст. 18

2. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV зі змінами від 10.12.2015

3. Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012  № 5203-VІ;

4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР ст. 37-1

 5.

Нормативні документи, що регулюють надання послуги

 

1. Постанова КМУ від 28.12.2020 №1364 «Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі» п. 6

                                     Умови отримання адміністративної послуги

 6.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява особи або її законного представника.

 7.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них.

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи здійснюється на  підставі:

- заява особи або її представника;

- рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

- свідоцтва про смерть;

- повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;

інших документів, які свідчать про припинення:

- підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні);

- підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (письмове повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту);

- підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів).

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.

Разом із заявою особа подає:

- документ, до якого вносяться відомості про зняття із задекларованого місця проживання. Якщо дитина не досягла 14 років, подається свідоцтво про народження (особи, які досягли 14 років, подають паспорт громадянина України);

- квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі декларації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього задекларованого місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);

- військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

- документ, що посвідчує особу представника;

- документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами).

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

У разі декларації місця проживання батьків за різними адресами зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

 8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особа або її законний представник для одержання адміністративної послуги з оформлення зняття із задекларованого/

зареєстрованого місця проживання звертається до центру надання адміністративних послуг відповідно до декларації місця проживання.

  9.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга платна.

 

 

          

 

             У разі платності:

9.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких  стягується плата

1. Ст. 111 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV зі змінами від 10.12.2015.

2. Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012  № 5203-VІ;

9.2.

 

 

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу

 

Адміністративний збір – 1,5 відсотка прожиткового мінімуму

 

9.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Плата за надання інших адміністративних послуг

ГУК у Чернігівській об./тг с.Киїнка

22012500

ЄДРПОУ: 37972475

Казначейство України (адмін.податки).

МФО:899998

р/р: UA958999980334179879000025701

10.

Строк надання адміністративної

послуги

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання здійснюється в день подання особою документів.

 

 11.

 Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.                         

Орган реєстрації відмовляє в декларуванні/ знятті з задекларованого/ місця проживання, якщо:

- особа не подала необхідних документів або інформації;

-у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані  документи є недійсними;

- звернулася особа, яка не досягла 14 років.

Рішення про відмову в декларації/ знятті із задекларованого/зареєстрованого місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про декларацію/зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання підстав відмови. Зазначена заява повертається особі або її представнику.

 12.

 Результат надання адміністративної послуги                

Внесення відомостей про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) до документа, що посвідчує особу.

 13.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або через уповноважену особу.

 

 14.

Примітка

Заява додається

 

                 

Органу  реєстрації

                                                                                                       __________________________________________________

                                                                                                                       (найменування органу реєстрації)

                                                                                                                        

                                                                                                       __________________________________________________ 

                                                                                                                          

                                                                                                 __________________________________________________

                                                                                               (прізвище, ім’я та по батькові особи (представника),

 

                                                                                                       __________________________________________________

                                                                                                            дата і місце народження, громадянство/підданство)

 

                                                                                          

ЗАЯВА

про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання

 

Прошу зняти із задекларованого/зареєстрованого місця проживання моє/моєї малолітньої дитини/особи, чиї інтереси я представляю (необхідне підкреслити)

 

прізвище _____________________________________________________________________________________

ім’я _________________________________________________________________________________

по батькові___________________________________________________________________________

дата і місце народження________________________________________________________________

громадянство/підданство_______________________________________________________________

у зв’язку з вибуттям: 

за адресою ___________________________________________________________________________________ 

(адреса майбутнього місця проживання або адреса (місцезнаходження),

 

______________________________________________________________________________________________________

спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального

 

______________________________________________________________________________________________________

захисту або військової частини, за якою буде зареєстровано місце проживання особи)

 

на постійне проживання до____________________________________________________________________

(назва країни)

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*

 

______________________________________________________________________________________________

 

Документ, до якого вносяться відомості про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи________________________________________________________________________________________

(назва, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав)

______________________________________________________________________________________________________

(назва, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав)

Свідоцтво про народження (подається у разі декларації місця проживання дітей до 16 років)

 ______________________________________________________________________________________________

(серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав)

 

______________________________________________________________________________________________

Документ, що посвідчує особу законного представника/представника за довіреністю

______________________________________________________________________________________________

(назва, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав,

_______________________________________________________________________________________________________

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*)

 

_____ ________________ 20 __ р.                                                                          ________________________                                 

                                                                                                                                                  (підпис)

 

Я, ______________________________________________________, є законним представником

                                (прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________________________________________________, даю згоду на зняття із

                                (прізвище, ім’я та по батькові особи)

задекларованого місця її проживання (за наявності в особи двох або більше законних представників зняття із задекларованого місця реєстрації здійснюється за згодою інших представників).

 

Службові відмітки

Заяву прийняв, наявність та правильність необхідних документів перевірив

 

________________________________________________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище та ініціали особи, що прийняла документи)

 

 

 

     М.П.                              _____ ___________ 20 ___ р.

 

 

 

У знятті із задекларованого/зареєстрованого місця проживання відмовлено ___ ____________ 20 __ р.

 

________________________________________________________________________________________________________

(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище та ініціали працівника, що здійснив реєстрацію)

 

________________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________________

(зазначаються підстави, визначені пунктом 11 Правил реєстрації місця проживання)

 

 

Місце проживання знято з реєстрації _____ ________________ 20 ___ р.   

 

________________________________________________________________________________________________________

(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище

 

________________________________________________________________________________________________________

та ініціали працівника, що здійснив реєстрацію)

 

        * Для осіб, яким оформлено паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь