Киїнська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Адміністративна послуга 00257

Дата: 08.04.2024 11:02
Кількість переглядів: 72

   ЗАТВЕРДЖЕНО                       

   рішенням виконавчого комітету

   Киїнської сільської ради          

   17 січня 2024 року № 12

                     

інформаційна картка адміністративної послуги

00257

Видача свідоцтва про право власності  на житло

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Киїнської сільської ради

Інформація про центру надання адміністративних послуг

1.

Місцезнаходження ЦНАП

ЦНАП:

15505, Чернігівська область, Чернігівський район, с. Киїнка, вул. Перемоги, 2-Б

 

Віддалені робочі місця ЦНАП:

15505, Чернігівська область, Чернігівський район, с. Трисвятська Слобода, вул. Волгоградська, 18а

2.

Інформація щодо режиму роботи ЦНАП

ЦНАП:

Понеділок,  вівторок з 8.00 до 16.00

Середа, четвер, п’ятниця  з  9.00  до 16.00

Субота з  9.00  до 12.00. 

Без  перерви  на  обід.

Вихідний день - неділя

 

ВРМ  с. Трисвятська Слобода:

Понеділок – п’ятниця:  з 8.00  до 17.00

Перерва  на  обід: з 13.00 до 14.00

Вихідні  дні - субота,  неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт ЦНАП

ЦНАП:

Тел. (0462) 68-02-08

Електронна пошта: cnap_kyinska_gromada@ukr.net

Веб-сайт: kyinska-gromada.gov.ua

 

ВРМ с. Трисвятська Слобода:

Електронна пошта: cnap_kyinska_gromada_vrm@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закони України   «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків».

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затверджене наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 16.12.2009 р. № 396

6.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Рішення Новоград-Волинської міської ради від 25.04.2013 №406 «Про затвердження Положення про порядок передачі квартир, жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян»

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі та передбачений законодавством пакет документів

8.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послугих

1. Заява на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі (зразок додається).

2. Копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянина, якийподає заяву, та всіх членів його сім’ї (для осіб, які не досягли 14 років, копії свідоцтв про народження), які проживають разом з ним.

3. Копії довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податку громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним (крім випадків, коли через свої релігійні переконання особи відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

4. Копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини між членами сім’ї (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, тощо).

5. Довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, зареєстрованих у квартирі (будинку), жилому приміщенні в гуртожитку, кімнаті у комунальній квартирі.

6. Технічний паспорт на квартиру (кімнату, жилий блок, секцію) у житловому будинку (гуртожитку), а на одноквартирний будинок - технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок.

7. Копія ордера на жиле приміщення або ордера на жилу площу в гуртожитку.

8. Документ, що підтверджує невикористання ним та членами його сім’ї житлових чеків для приватизації державного житлового фонду.

9. Копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації відповідно до законодавства (за наявності).

10. Заява-згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі.

11. Громадяни, які проживають у гуртожитку, крім вищезазначених документів, до заяви також додають:

11.1. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність у власності житла;

11.2. Засвідчена копія договору найму жилого приміщення та/або копію договору оренди житла;

11.3. Форма первинної облікової документації № 028/о «Консультаційний висновок спеціаліста» з відміткою про відсутність захворювання на туберкульоз».

За малолітніх та неповнолітніх членів сім’ї наймача рішення щодо приватизації житла приймають батьки (усиновлювачі) або опікуни. Згоду на участь у приватизації дітей батьки (усиновлювачі) або опікуни засвідчують своїми підписами у заяві біля прізвища дитини.

Якщо за іншим місцем реєстрації один (або декілька) із членів сім’ї приймали участь у приватизації та повністю використали житловий чек, то додається заява-відмова про участь у приватизації житла.

9.

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява з повним пакетом документів подається   особисто або через представника за нотаріально завіреною  довіреністю ( з пред’явленням документів, які засвідчують особу представника)

до ЦНАП

10.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

22,00 грн.

10.1

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Державне мито у розмірі 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

Плата за надання інших адміністративних послуг

ГУК у Чернігівській об./тг с. Киїнка

22012500

ЄДРПОУ: 37972475

Казначейство України (адмін.податки).

МФО:899998

р/р: UA958999980334179879000025701

Від сплати державного мита звільняються категорії громадян:

- громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

- громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

- інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

- інваліди I та II групи.

11.

Строк надання адміністративної послуги

30 календарних днів.

12.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання заявником неповного пакету документів.

2. Виявлення в документах недостовірних даних або документи оформлені неналежним чином.

3. Відсутня згода членів сім’ї на приватизацію жилого приміщення.

4. Громадянин  використав свій житловий чек у повному обсязі.

13.

Результат надання адміністративної послуги

1.Свідоцтво про право власності на житло у двох

примірниках.

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або уповноваженою особою.

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

                                                                   Керівнику органу приватизації 

                                                                   _____________________________________________

                                                                   _____________________________________________

                                                                  від наймача, що проживає за адресою

                                                                   _____________________________________________

                                                                  ______________________________________________

                                                                                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові)

                                                                   _____________________________________________

                                                                                                                                                 (телефон)

ЗАЯВА

Прошу оформити передачу в приватну (спільну сумісну, спільну часткову) власність квартири, жилого приміщення в гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі (необхідне підкреслити), що займаю

я ______________________________________________________________________________

разом із членами сім'ї на умовах найму.

Згідно із Законами України „Про приватизацію державного житлового фонду“ та „Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків“ моя сім'я має право на безоплатну приватизацію житла.

При оформленні квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі (необхідне підкреслити) у спільну часткову власність прошу передати у приватну власність членам сім'ї у рівних частках: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Уповноваженим власником житла визначено ________________________________________________________________________________

До заяви додаю:

1. Копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї (для осіб, які не досягли 14 років, копії свідоцтв про народження), які проживають разом із ним;

2. Документ, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду;

3.___________________________________________________________________________;

4.___________________________________________________________________________

Підпис наймача ___________________________

"____________" ______________ 20 ______ року

Керівник підприємства по _______

обслуговуванню житла                                                                                     (підпис)

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь