Киїнська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Адміністративна послуга 01172

Дата: 08.04.2024 11:11
Кількість переглядів: 27

   ЗАТВЕРДЖЕНО                       

   рішенням виконавчого комітету

   Киїнської сільської ради          

   17 січня 2024 року № 12

 

інформаційна картка адміністративної послуги

01172

Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Киїнської сільської ради

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження ЦНАП:

ЦНАП:

15505, Чернігівська область, Чернігівський район, с. Киїнка, вул. Перемоги, 2-Б

 

Віддалені робочі місця ЦНАП:

15505, Чернігівська область, Чернігівський район, с. Трисвятська Слобода, вул. Волгоградська, 18а

2

Інформація щодо режиму роботи ЦНАП

ЦНАП:

Понеділок,  вівторок, четвер, п’ятниця  з 8.30 до 16.00

Середа з  9.00  до 19.00

Без  перерви  на  обід.

Вихідні дні – субота, неділя

 

ВРМ  с. Трисвятська Слобода:

Понеділок – п’ятниця:  з 8.00  до 17.00

Перерва  на  обід: з 13.00 до 14.00

Вихідні  дні - субота,  неділя

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт:

ЦНАП

ЦНАП:

Тел. (0462) 68-02-08

Електронна пошта: cnap_kyinska_gromada@ukr.net

Веб-сайт: kyinska-gromada.gov.ua

 

ВРМ с. Трисвятська Слобода:

Електронна пошта: cnap_kyinska_gromada_vrm@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

5

Закони України

Закон України «Про зайнятість населення»

6

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 року №858 «Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства», із змінами.

7

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява роботодавця або уповноваженого представника про продовження дії дозволу.

8

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для продовження дії дозволу роботодавець подає документи не пізніше ніж за 20 календарних днів до закінчення дії дозволу:

1) заява за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України від 15.11.2017р. №858 (додаток до інформаційної картки);

2) фотокартка іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

3) документи згідно з переліком для отримання дозволу, якщо вони змінилися.

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заяву та додані до неї документи подає роботодавець особисто або уповноважена ним особа через МРЦЗ/філії ЛОЦЗ у паперовій формі

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна

Видача дозволу на застосування праці осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, здійснюється безоплатно.

11

Нормативно-правові акти, на підставі яких вноситься плата

Закон України «Про зайнятість населення»

12

Розмір та порядок внесення плати за адміністративну послугу

Розмір плати за продовження терміну дії дозволу становить:

1) для дозволів, дія яких продовжується на строк від одного до трьох років або їх дія продовжується на такий строк, - шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених Законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

2) для дозволів, дія яких продовжується на строк від шести місяців до одного року включно або їх дія продовжується на такий строк, - чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені Законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

3) для дозволів, дія яких продовжується на строк до шести місяців або їх дія продовжується на такий строк, - два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені Законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи.

Роботодавець вносить плату протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про продовження дії дозволу, яке надсилається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, поштою з повідомленням про вручення.

Плата за продовження дії дозволу зараховується до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

13

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, відкритий у територіальному органі Державної казначейської служби.

14

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 3 робочих днів з дня отримання заяви – про продовження дії дозволу.

15

Підстави для зупинення розгляду заяви

Підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви відповідно до частини третьої статті 428 Закону України «Про зайнятість населення» є:

  1. подання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це повноважень;
  2. подання разом із заявою документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;
  3. невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, вимогам, установленим цим Законом, складання заяви не за встановленою формою;
  4. наявність недостовірних даних у заяві або документах, поданих разом із заявою;
  5. невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, або умов додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) законодавству України про працю.

16

Перелік підстав для відмови у видачі дозволу

Підставою для прийняття рішення про відмову у продовженні дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства відповідно до статті 429 Закону України «Про зайнятість населення» є:

1) неусунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або визнання територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;

2) подання заяви та документів для продовження дії дозволу з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 42-6  Закону;

3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем.

17

Результат надання адміністративної послуги

Внесення змін у продовженні або відмова у продовженні дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства.

18

Способи отримання відповіді (результату)

У разі відсутності підстав для зупинення розгляду заяви:

- рішення оформлюється наказом та протягом двох робочих днів роботодавцю надсилається копія цього рішення поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для внесення плати, також розміщується на офіційному веб-сайті територіального органу державної служби зайнятості інформація про прийняте рішення та платіжні реквізити для внесення плати.

У разі встановлення наявності підстав для зупинення розгляду заяви не пізніше наступного робочого дня проймається рішення про зупинення розгляду заяви, в якому зазначаються підстави для його прийняття. Копія рішення про зупинення розгляду заяви надсилається роботодавцю поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.

У разі відмови у продовженні дії дозволу подані документи повертаються (видаються особисто, надсилаються поштовим відправленням) роботодавцю не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від роботодавця заяви про їх повернення.

Видача оформленого бланку дозволу на застосування праці іноземця здійснюється через Львівський обласний центр зайнятості або МРЦЗ/філії ЛОЦЗ (у разі бажання роботодавця отримати оформлений дозвіл у МРЦЗ/філії ЛОЦЗ, де були подані документи).

 

 

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________              

________________________________________________
              (найменування територіального органу, до якого подається заява)

 

________________________________________________

                                                                                                  ________________________________________________

                                                                                       ________________________________________________

________________________________________________

 (повне та скорочене найменування роботодавця –

юридичної особи або прізвище, ім’я та по

                                                                                         батькові фізичної особи − підприємця)

 

ЗАЯВА

про внесення змін до дозволу на застосування праці

іноземців та осіб без громадянства

 

Прошу внести зміни до дозволу № ______________________ на  застосування праці

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________________________________________________________

(громадянство  ∕ підданство)

 у зв’язку із:

  • зміною найменування юридичної особи – роботодавця, реорганізацією або виділом юридичної особи – роботодавця, зміною імені та ∕ або по батькові фізичної особи – підприємця, який є роботодавцем;
  • оформленням нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі в разі зміни імені та ∕ або по батькові іноземця або особи без громадянства;
  • зміною найменування посади іноземця або особи без громадянства, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.

Адреса електронної пошти__________________________________________________

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 „Класифікація видів економічної діяльності”:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Місцезнаходження роботодавця – юридичної особи  ∕  фізичної особи – підприємця
_____________________________________________________________________________

Контактний телефон______________________________________________________

Додаток: на ___ арк. ____

___  ____________ 20___ р.                                    

________________
(підпис керівника юридичної особи / фізичної особи − підприємця)

__________________
(прізвище та ініціали)

МП (за наявності)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь