Киїнська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Адміністративна послуга 02452

Дата: 16.04.2024 12:31
Кількість переглядів: 38

ЗАТВЕРДЖЕНО                        

рішенням виконавчого комітету

Киїнської сільської ради          

від 15 листопада 2023 року № 642

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

02452

ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Киїнської сільської ради

Інформація про центр надання адміністративної послуги

 

1

 

Місцезнаходження ЦНАП:

ЦНАП:

15505, Чернігівська область, Чернігівський район, с. Киїнка, вул. Перемоги, 2-Б

 

Віддалені робочі місця ЦНАП:

15505, Чернігівська область, Чернігівський район, с. Трисвятська Слобода, вул. Волгоградська, 18а

 

2

 

 

Інформація щодо режиму роботи ЦНАП

 

 

 

ЦНАП:

Понеділок,  вівторок з 8.00 до 16.00

Середа, четвер, п’ятниця  з  9.00  до 16.00

Субота з  9.00  до 12.00. 

Без  перерви  на  обід.

Вихідний день - неділя

 

ВРМ  с. Трисвятська Слобода:

Понеділок – п’ятниця:  з 8.00  до 17.00

Перерва  на  обід: з 13.00 до 14.00

Вихідні  дні - субота,  неділя

 

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт:

ЦНАП

ЦНАП:

Тел. (0462) 68-02-08

Електронна пошта: cnap_kyinska_gromada@ukr.net

Веб-сайт: kyinska-gromada.gov.ua

 

ВРМ с. Трисвятська Слобода:

Електронна пошта: cnap_kyinska_gromada_vrm@ukr.net

 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

4

Закони України

Статті 21, 24, 26 Закону України «Про Державний земельний кадастр»

 

5

Акти Кабінету Міністрів України

Пункти 118, 121, 122, 1301,  1302 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня     2012 р. № 1051

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня        2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

 

6

Акти центральних органів виконавчої влади

 

 

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

8

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного
земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, на якій може проводитися гідротехнічна меліорація

 

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України           від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (форма заяви додається)*

2. Оригінали документації із землеустрою, технічної документації з оцінки земель, які є підставою для внесення таких змін (крім випадків, визначених законодавством), засвідчені шляхом накладення електронного підпису сертифікованого інженера-землевпорядника, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, з використанням кваліфікованої електронної позначки часу

3. Документація із землеустрою, на підставі якої вносяться зміни до відомостей Державного земельного кадастру, у формі електронного документа (крім випадків, визначених законодавством)

Або

1. Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, на якій може проводитися гідротехнічна меліорація, за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня      2012 р. № 1051 (форма заяви додається).**

2. Витяг з Державного земельного кадастру про меліоративну мережу, складову частину меліоративної мережі.

3. Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель.

4. Електронний документ

 

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява разом з документацією із землеустрою або технічною документацією оцінки земель в електронній формі, електронним документом надсилається в електронній формі технічними засобами електронних комунікацій з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи іншого альтернативного засобу електронної ідентифікації особи з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру

Подання заяви про внесення відомостей до Державного земельного кадастру разом із документацією із землеустрою чи документацією із оцінки земель здійснюється розробником такої документації, якщо інше не встановлено договором на виконання робіт із землеустрою чи оцінки земель

 

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

12

Строк надання адміністративної послуги

14 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру

 

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Із заявою звернулася неналежна особа (зміни до відомостей про земельну ділянку вносяться за заявою власника або користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності)

2. Подані документи не відповідають вимогам законодавства

3. Заявлені відомості вже внесені до Поземельної книги

Відмова у внесенні до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на якій може проводитися гідротехнічна меліорація, надається у разі, коли:

1) заявником подано документи не в повному обсязі;

2) подані документи не відповідають вимогам законодавства;

3) із заявою звернулася неналежна особа

 

14

Результат надання адміністративної послуги

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

Рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

 

15

Способи отримання відповіді (результату)

Надсилається заявникові в електронній формі технічними засобами електронних комунікацій на вказану у заяві про внесення відомостей (змін до них) адресу електронної пошти або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру, та за бажанням заявника видається у паперовій формі центром надання адміністративних послуг, зазначеним у заяві про внесення відомостей (змін до них)

 

16

Примітка

*Форму заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про земельну ділянку наведено у додатку 1 до Типової інформаційної картки адміністративної послуги

**Форму заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, на якій може проводитися гідротехнічна меліорація наведено у додатку 2 до Типової інформаційної картки адміністративної послуги

             

 

 

Державному кадастровому реєстратору
_______________________________________________

(найменування органу, що здійснює ведення
_______________________________________________
Державного земельного кадастру)
_______________________________________________
(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи /
_______________________________________________
найменування юридичної особи)
_______________________________________________
(податковий номер / унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) /
серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи,
_______________________________________________
яка через свої релігійні переконання відмовилася
від прийняття номера)

_______________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
_______________________________________________
яка звернулася із заявою
_______________________________________________
(назва документа, номер та серія (за наявності), дата видачі),

та _____________________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи)
_______________________________________________

(місце проживання фізичної особи /
_______________________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
_______________________________________________
(контакти особи (адреса електронної пошти, контактний номер телефону))

 

ЗАЯВА
про внесення відомостей (змін до них)

до Державного земельного кадастру

Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” прошу внести відомості (зміни до них) до Державного земельного
кадастру про:

Об’єкт Державного земельного кадастру, щодо якого вносяться відомості:

державний кордон України;

землі в межах території адміністративно-територіальної одиниці;

€ землі в межах території територіальної громади;

обмеження у використанні земель;

 

меліоративну мережу;

 

складову частину меліоративної мережі;

þ земельну ділянку

Місце розташування земельної ділянки:

 

Інші відомості:

 

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності):

 

Дані про інший об’єкт Державного земельного кадастру, щодо якого вносяться відомості:

 

 

До заяви додаються*:

копія документа, що посвідчує особу;

копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи;

копія документа про присвоєння податкового номера;

документація із землеустрою;

документація із оцінки земель;

рішення Держгеокадастру про внесення відомостей (змін до них) про державний кордон України до Державного земельного кадастру;

документи щодо демаркації, редемаркації, делімітації державного кордону України;

електронний документ;

рішення Верховної Ради України, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування;

договір;

рішення суду;

документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право;

€ документи, що підтверджують погодження з органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, фізичною, юридичною особою зміни цільового призначення земельної ділянки у разі обов’язкового погодження такої документації відповідно до законодавства та/або забезпечення виконання зобов’язання з відшкодування втрат сільськогосподарського, лісогосподарського виробництва, у вигляді гарантії у разі обов’язкового відшкодування таких втрат відповідно до законодавства.

□ У разі застосування норм статті 121 Земельного кодексу України в квадраті ставиться символ “V”.

Інформацію про результати розгляду заяви прошу надати:

у паперовій формі у центрі надання адміністративних послуг _________________________________________________________

в електронній формі:

через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру;

на адресу електронної пошти ___________________________.

 

 

 

 

Службова інформація

 

 

Реєстраційний номер заяви

 

 

 

 

 

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

 

 

 

 

Прізвище, власне ім’я,
по батькові (за наявності) Державного кадастрового реєстратора

 

 

 

 

 

 

 

 

МП (за наявності)

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора

Дата подання заяви

 

 

 

 

       

МП

__________

*Не застосовується у випадку, передбаченому пунктом 1211 Порядку ведення Державного земельного кадастру.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь